Jaunumi e-pastā
Ievadi e-pasta adresi:

Kvalitātes politika

Uzņēmums piedāvā pilna cikla projektu realizāciju - sākot no projektēšanas un beidzot ar montāžu objektā. Tas nodrošina nepārtrauktu komunikāciju ar klientu jebkurā izpildes posmā un ļauj pilnībā izprast un izpildīt sava klienta vēlmes, pielāgojot mēbeles esošajam interjeram. Mums ir svarīgi īstenot savu kvalitātes politiku tā, lai veidotu ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem.

Galvenie ieguvumi, īstenojot kvalitātes kontroles sistēmu:

 

FSC

FSC

Visi ražošanā izmantotie koksnes izstrādājumi - no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem - iegūti FSC sertificētos mežos vai no kontrolētiem avotiem. Visus izstrādājumus ir iespējams iegādāties kā FSC sertificētus. Uzņēmumam izsniegtais FSC® (Forest Stewardship Council- Mežu uzraudzības padome) piegādes ķēdes (CoC- Chain of Custody) sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma meža izstrādājumu uzskaites sistēma ir pārbaudīta, kas nozīmē, ka visi ražošanā izmantotie koka izstrādājumi - no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem - nāk no sertificētiem mežiem. Sertifikāts PDF formātā

FSC

ISO 9001

ISO 9001

Ieviešot uzņēmumā ISO 9001:2015 ieguvēji ir gan mūsu klients, gan mēs paši. Pateicoties skaidri definētiem procesiem un ieviestai sistēmai galvenais ieguvējs ir klients. Klients var būt pārliecināts, ka saņem augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus noteiktos termiņos. Sertifikāts PDF formātā

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

2010.gadā uzņēmumam piešķirts Vides pārvaldības sertifikāts ISO 14001:2015. Sertifikāts apliecina mūsu klientiem un sadarbības partneriem, ka mēs aktīvi strādājam pie tā, lai mazinātu savu produktu, procesu un pakalpojumu ietekmi uz vidi. Tas ir uzticības garants par: izejmateriālu un enerģijas ekonomisku patēriņu, rezultātā samazinot izmaksas uz: produkcijas vienību; ražošanas procesu, tehnoloģisko iekārtu un darba vides nepārtrauktu uzlabošanu, mazinot to ietekmi uz cilvēku un apkārtējo vidi; ražošanas atkritumu un izmešu daudzuma samazināšanu, uzglabāšanu, apstrādi un iznīcināšanu atbilstoši vides prasības reglamentējošām direktīvam, likumdošanas un uzņēmuma noteiktajām prasībām. Sertifikāts PDF formātā

ISO 14001

PEFC

PEFC

PEFC (Mežu sertifikācijas sistēmu atzīšanas programma) Padome ir vispasaules organizācija, kas izmantojot mežu apsaimniekošanas sertifikāciju un attiecīgi marķējot meža izcelsmes produktus, veicina mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Izsniegtais PEFC piegādes ķēdes sertifikāts ar Nr.:03-2/09-2 apliecina, ka visi ražošanā izmantotie koka izstrādājumi no apaļkoksnes līdz koksnes pārstrādes galaproduktiem nāk no sertificētiem mežiem. Sertifikāts PDF formātā

PEFC

Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija

Deklarē, ka produkti tiek ražoti atbilstoši Tehnoloģiskajam aprakstam TR-TA-5. Produkta izgatavošanā ir pielietoti uzņēmumu Julins Blum GmbH un Hāfele GmbH&Co KG furnitūra un A/S "Latvijas Finieris" tirdzniecības markas laminētie bērza saplākšņi "RIGA PLY". Deklarācija PDF formātā

Atbilstības deklarācija